×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Tarihçe
Tarihçe

Müdürlüğümüz, 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kurulan Üniversitemizde, basın-yayın ve halkla ilişkiler hizmetlerinin etkin bir biçimde yürütülmesi amacıyla oluşturulmuştur.