×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Görev, Yetki ve Sorumluluklarımız
Görev, Yetki ve Sorumluluklarımız

1-Üniversitemizce gerçekleştirilen faaliyetlerin haberlerinin yerinde takip edilerek yazılması, fotoğraf ve videolarının çekilmesi, grafik-tasarım işlerinin yapılması ve basın kuruluşlarına dağıtılması,

2-Basın toplantılarının organize edilmesi,

3- Günlük olarak basında Üniversitemiz ile ilgili çıkan haberlerin takibi, makama ve ilgili birimlere iletilmesi,

4- Üniversitemiz ile ilgili basında çıkan haberler ile üniversitemiz etkinliklerinin fotoğraf ve video arşivinin yapılması,

5- Üniversitemiz tarafından yapılan faaliyetlerle ilgili olarak (konferans, panel, sempozyum, kongre, tören, toplantı, yemek, seminer, şölen, konser, kokteyl gibi) basının haberdar edilmesi,

6- Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından düzenlenen açılış ve mezuniyet törenleri, konferans, panel, seminer, sempozyum, toplantı, konser, şölen gibi faaliyetlerin organize edilmesi, gerekli duyurularının yapılması, davetiye, afiş ve billboardlarının hazırlanması,

7- Üniversitemiz tanıtımında kullanılan katalog, broşür, kitap gibi tanıtım amaçlı materyallerin hazırlanması ve basımının yaptırılması,

8- Üniversitemizce kullanılan sertifika, teşekkür belgesi, diploma ve fahri doktora belgelerinin hazırlanması ve bastırılması,

9- Üniversitemiz faaliyetlerinin yer aldığı üç ayda bir yayımlanacak bülten gazetesi ile yıllık yayımlanacak tanıtım kitapçığının hazırlanması ve bastırılması,

10- Üniversitemiz tanıtım faaliyetlerinde bulunmak için web ve sosyal medya için kısa video filmler hazırlanması,

11- Okul ve dershaneler başta olmak üzere üniversite adaylarına, üniversitemizin daha iyi tanıtılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi,

12- Yurdun çeşitli yerlerinden lise ve dershaneler ile özel kişilerin üniversitemizi ve olanaklarını tanımak amacıyla istediği katalog, broşür, cd gibi çeşitli materyallerin gönderilmesi,

13- Kayseri Üniversitesi’ni tanımak, eğitim olanaklarını görmek amacıyla, üniversitemize gelen okul veya öğrenci gruplarına rehberlik etmek, ziyaretçilerin talebi doğrultusunda ilgili bölümlerden akademisyenlerin de bulunduğu tanıtım programlarının düzenlemesi,

14-Önemli gün ve haftalar için Rektör mesajı yazılması,

15-Önemli gün ve haftalar için web ve sosyal medya için görsel hazırlanması,

16- Rektörlükle ilgili faaliyetlerin görüntülenmesi, fotoğraf ve kamera çekimlerinin yapılması,

17- Üniversitemiz sosyal medya hesaplarının takibinin yapılması ve yürütülmesi,

18- Üniversitemiz web sayfasında birimimizle alakalı bilgi girişi ve güncellemelerinin yapılması,

19- Üniversitemiz Rektörüne basın kuruluşları ile olan ilişkilerinde danışmanlık yapılması,

20-Üniversitemizin kamuoyunda daha iyi tanınmasına ve gelişimine yönelik projeler hazırlanması,

21- Üniversite yönetimi tarafından verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.