×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Misyon - Vizyon
Misyon - Vizyon

Misyon

Müdürlüğümüz kuruluş amacı doğrultusunda belirlenmiş olan misyonu, Kayseri Üniversitesi’nde meydana gelen ve kamuoyunu ilgilendiren olay ve gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirmek, üniversiteyi ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak, üniversitedeki bilimsel gelişmeleri duyurmak, Kayseri Üniversitesinin kamuoyunda iyi bir imajının bulunması için çaba sarf etmek. Basın yayın organlarında çıkan ve Kayseri Üniversitesi’ni ilgilendiren haberler konusunda üniversite yönetimini bilgilendirmektir.

Vizyon

Kayseri Üniversitesi’nin ülke düzeyinde tercih edilirliğini ve uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmak ve üniversitemizde yapılan çalışmaları, yenilikleri, kitle iletişim araçlarını en etkin ve hızlı bir şekilde kullanarak kamuoyuna duyurmaktır.